APELIACIJŲ ATMINTINĖ

Apeliacijų atmintinė

Kas yra apeliacija ir kas gali ją teikti? Kokiais atvejais galima ją rašyti? Kokia yra apeliacijos rašymo ir nagrinėjimo tvarka? Kur gali rasti apeliacijos šabloną?

Apeliacija – apelianto raštu pateiktas prašymas išnagrinėti galimai netinkamą žinių įvertinimą ir/ar galimą vertinimo procedūrų pažeidimą.

Apeliaciją gali teikti:

 • Vienas studentas
 • Studentų grupė

Prieš teikdamas apeliaciją dėl pasiekimų įvertinimo, studentas privalo per 3 darbo dienas nuo įvertinimo paskelbimo datos kreiptis į jį vertinusį dėstytoją (komisiją), kad jam būtų sudaryta galimybė susipažinti su savo darbu ir jį aptarti.

Dėl kokių priežaščių gali būti teikiama apeliacija?

 • Vertintojas nesilaikė žinių vertinimo procedūrų. (Apeliacija turi būti pateikta per 5 d.d. nuo įvertinimo paskelbimo el. paštu vilniustech@vilniustech.lt)
 • Vertintojas neteisingai įvertino darbą. (Per 3 d.d. nuo įvertinimo paskelbimo reikia kreiptis į vertinusį dėstytoją ir kartu aptarti darbą. Jeigu sutinki su dėstytoju, problema išspresta! Jeigu nesutinki, per 3 d.d. nuo įvertinimo reikia teikti apeliaciją dėl neteisingai įvertinto darbo paštu el. paštu vilniustech@vilniustech.lt).

Apeliacijos nagrinėjimas gali pasibaigti trimis būdais:

 • Apeliacija tenkinama
 • Apeliacija tenkinama iš dalies
 • Apeliacija atmetama

Komisija gautą apeliaciją išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų.

Apeliacijos pateikimas niekada nesumažina apelianto darbo vertinimo. Jis gali išlikti toks pat arba pakilti, priklausomai nuo komijos sprendimo.

Pildant apeliaciją, reikia nurodyti:

 • Apelianto kontaktus (vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, tel. numeris, universitetinis el. paštas)
 • Apeliacijos objektas (studijų dalykas, vertinimas, vertintojas, atsiskaitymo forma).
 • Pasiekimo įvertinimo paskelbimo data mano.vilniustech.lt sistemoje.
 • Argumentai, pagrindžiantys apelianto nesutikimą su įvertinimu.
 • Apelianto prašymas bei parašas.

Atmintinė rengta remiantis šiuo dokumentu.

Šablonus, kaip turi atrodyti apeliacija gali rasti čia!.

Jeigu kyla klausimų dėl netinkamo žinių vertinimo ar apeliacijos rašymo tvarkos, kreipkis į mus!.