SENIŪNŲ ATMINTINĖ

Seniūnų atmintinė

Kas yra ir kaip renkamas akademinės grupės seniūnas? Kokios yra seniūnų pareigos ir teisės? Kokiu atveju gali ir/ar turi būti keičiamas akademinės grupės seniūnas? Kaip tai padaryti?

Akademinės grupės seniūnas – akademinės grupės išrinktas studentas, kuris atstovauja savo akademinės grupės interesus ir poziciją.

Akademinės grupės seniūno rinkimai:

Akademinės grupės seniūnas renkamas konkurso principu. Seniūno rinkime privalo dalyvauti bent 2/3 akademinėje grupėje esančių studentų. Norintys tapti seniūnais, studentai išreiškia savo kandidatūrą, trumpai prisistato, kodėl mano, jog yra tinkami eiti šias pareigas. Tuomet vyksta balsavimas. Jeigu tapti seniūnu kandidatuoja daugiau nei vienas asmuo, seniūnu tampa tas, kuris sulaukia daugiau grupės balsų.

Seniūnų pareigos:

  • Atstovauja ir gina grupės studentų interesus, jų teises fakultete ar institute, bei kituose VILNIUS TECH padaliniuose.
  • Perduoda visą informaciją grupės studentams, kurią jam pateikia VILNIUS TECH administracija, katedrų vedėjai, dėstytojai, VILNIUS TECH SA ar VILNIUS TECH SA F, bei kiti šaltiniai, turintys tiesiogines sąsajas su studijomis.
  • Atsižvelgdamas į savo akademinės grupės interesus įsipareigoja teikti informacija VILNIUS TECH SA F apie studijų programos netikslumus bei prisidėti prie studijų programos tobulinimo.
  • Jeigu akademinės grupės seniūnas išvyksta pagal studijų mainų programą, įsipareigoja inicijuoja laikinai einančio pareigas seniūno rinkimus, apie tai pranešdamas VILNIUS TECH SA F Vicepirmininkui, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki išvykimo datos.

Seniūnų teisės:

  • Gauti informaciją visais su studijų ir studijomis susijusiais klausimai iš VILNIUS TECH, fakulteto/instituto ar katedrų administracijos, VILNIUS TECH SA ir/ar VILNIUS TECH SA F.
  • Seniūnas turi teisę teikti pasiūlymus VILNIUS TECH SA, VILNIUS TECH SA F dėl VILNIUS TECH studentų atstovų nuostatų keitimo tobulinimo.
  • Balsuoti jo fakulteto/instituto VILNIUS TECH SA F organizuojamose konferencijose.

Kokiais atvejais gali būti keičiamas akademinės grupės seniūnas?

Jeigu seniūnas nutraukia studijas, išeina akademinių atostogų arba išvyksta pagal Erasmus mainų programą tuomet gali būti renkamas laikinai einantis pareigas (L.E.P) seniūnas. Prieš tai buvęs seniūnas pasirašo L.E.P. seniūno paskyrimo dokumentą ir perleidžia pareigas eiti naujam asmeniui.

Turi klausimų ar nusiskundimų dėl savo akademinės grupės seniūno? Susisiek su savo fakulteto vicepirmininku čia.

Atmintinė rengta remiantis šiuo dokumentu.