TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ ATMINTINĖ

Tarpinių atsiskaitymų atmintinė

Kas yra tarpinis atsiskaitymas? Per kiek laiko tarpinio atsiskaitymo įvertis turi būti įrašytas į sistemą? Kiek kartų turi būti sudaryta galimybė pakartotinai atsiskaityti? 

Tarpinis atsiskaitymas (TA) – referatas, kursinis darbas, laboratorinis darbas, koliokviumas, kontrolinis darbas.

Visus tarpinius atsiskaitymus reikia atsiskaityti iki sesijos pradžios.

Dėstytojai įvertinimus į el. žiniaraščius turi įrašyti per 2 savaites po atsiskaitymo. Jeigu nuo atsiskaitymo datos iki sesijos pradžios yra mažiau nei 2 savaitės, dėstytojai įvertinimus į el. žiniaraščius turi įrašyti iki sesijos pradžios.

Galutinį atsiskaitymą (GA) galima įrašyti tik tada, kai visi to dalyko tarpinių atsiskaitymų (TA) įvertinimai yra pasiekę slenkstinį lygmenį.

Įvertinimų lygmenys:

  • 5-6 slenkstinis pasiekimų lygmuo
  • 7-8 tipinis pasiekimų lygmuo
  • 9-10 puikus pasiekimų lygmuo

Nepasiekus slenkstinio pasiekimų lygmens, turi būti sudaryta galimybė pakartotinai atsiskaityti bent tris kartus:

  • Bent vieną kartą iki sesijos pradžios
  • Vieną kartą sesijos metu iki to dalyko galutinio atsiskaitymo (GA), konsultacijos metu.
  • Vieną kartą iki pakartotinių galutinių atsiskaitymų.

Laboratoriniai darbai atliekami tik iki sesijos pradžios.

Pakartotinių atsiskaitymų datą studentas derina su dėstytoju.

Studento semestro metu sukauptas vertinimas už tarpinius atsiskaitymus (TA) gali sudaryti nuo 30% iki 70% (imtinai) galutinio įvertinimo.

Be pateisinamos priežasties praleidus laboratorinį darbą, kurio metu naudojama speciali įranga, studentas turi dekanate susimokėti nurodyta kainą ir su dėstytoju suderinus laiką darbą atlikti kitu metu.

Atmintinė rengta remiantis šiuo dokumentu.