TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ ATMINTINĖ

Kas yra tarpinis atsiskaitymas?

 

Tarpinis atsiskaitymas (TA) – referatas, kursinis darbas, laboratorinis darbas, koliokviumas, namų darbas, kontrolinis darbas, organizuojamas iki sesijos pradžios.

  • Studento semestro metu sukauptas vertinimas už studijų dalyke (modulyje) numatytas tarpines užduotis gali sudaryti nuo 30 % iki 70 % (imtinai) galutinio įvertinimo (GĮ).
  • TA organizuojami pagal studijų dalyko (modulio) kortelėje numatytą atsiskaitymų grafiką.
  • Studijų dalyko (modulio) kortelę gali rasti: mano.vilniustech>>Studijos>>Šis semestras>>Dalykas>>Apie studijų dalyką

KADA TURI BŪTI ĮRAŠYTI ĮVERTINIMAI?

  • Dėstytojai įvertinimus į el. žiniaraščius turi įrašyti per 2 savaites po atsiskaitymo. Jeigu nuo atsiskaitymo datos iki sesijos pradžios yra mažiau nei 2 savaitės, dėstytojai įvertinimus į el. žiniaraščius turi įrašyti iki sesijos pradžios.
  • Galutinių atsiskaitymų (GA) metu studentai neatsiskaitinėja už teorinę studijų dalyko dalį, už kurią buvo atsiskaityta tarpinio atsiskaitymo metu.
  • Galutinį atsiskaitymą (GA) galima įrašyti tik tada, kai visi to dalyko tarpinių atsiskaitymų (TA) įvertinimai yra pasiekę slenkstinį lygmenį.

Įvertinimų lygmenys:

 

5-6 slenkstinis pasiekimų lygmuo

7-8 tipinis pasiekimų lygmuo

9-10 puikus pasiekimų lygmuo


KĄ DARYTI JEI NEPASIEKIAU SLENKSTINIO LYGMENS?

Nepasiekus slenkstinio pasiekimų lygmens arba neatvykus į TA, turi būti sudaryta galimybė pakartotinai atsiskaityti* bent tris kartus:

*Pakartotinių atsiskaitymų datą studentas derina su dėstytoju.

1. Bent vieną kartą iki sesijos pradžios

2. Vieną kartą sesijos metu iki to dalyko galutinio atsiskaitymo (GA), konsultacijos metu.

3. Vieną kartą iki pakartotinių galutinių atsiskaitymų.

 

Tarpininiai atsiskaitymai gali būti atidėti dėl šių priežasčių:

Ligos

Patekus į nelaimingą atsitikimą

Artimųjų mirties

 
  • Laboratoriniai darbai atliekami tik iki sesijos pradžios.
  • Be pateisinamos priežasties praleidus laboratorinį darbą, kurio metu naudojama speciali įranga, studentas turi dekanate susimokėti nurodyta kainą ir su dėstytoju suderinus laiką darbą atlikti kitu metu.

 

Atmintinė rengta remiantis šiuo dokumentu.