STIPENDIJŲ ATMINTINĖ

Stipendijų atmintinė

Kokios yra stipendijų rūšys ir už ką jos skiriamos? Kaip gauti universiteto skiriamą pašalpą? Kur rasti informacijos apie universiteto socialinių partnerių skiriamas stipendijas Tavo studijų programai?

Stipendijų rūšys:

 • Skatinamosios
 • Vienkartinės
 • Socialinės

Taip pat, galima gauti universiteto skiriamą pašalpą.

Skatinamosios stipendijos yra skiriamos:

 • pažangiausiems pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentams;
 • du kartus per metus: už pavasario semestro rezultatus ir už rudens semestro rezultatus;
 • atsižvelgiant į prioritetines pažangumo eiles. Jos sudaromos atskirai kiekvienoje studijų programoje ir kurse pagal semestro svertinius vidurkius.

Skatinamosios stipendijos yra trijų dydžių: 6 bazinių socialinių išmokų (toliau BSI):

 • LDK Gedimino vardo stipendija
 • 2,5 BSI
 • 1,5 BSI

LDK Gedimino vardo stipendija skiriama studentams, pasiekusiems išskirtinai aukštų studijų rezultatų.

LDK Gedimino vardo stipendija gali būti skiriama nuo trečio studijų semestro, jei dviejų paskutinių semestrų svertinis vidurkis – 10 balų, o viso studijų laikotarpio vertinimai ≥ 9,5 balo. Šios stipendijos dydis yra 6 BSI (1 BSI = 49 Eur).

Vienkartinės stipendijos yra skiriamos pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams:

 1. pasiekusiems gerų rezultatų sporto, meno, mokslo, visuomeninėje bei kitoje veikloje, garsinant Universiteto vardą;
 2. už Universiteto atstovavimą tarptautinėse ir/ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, olimpiadose, projektuose, tarptautiniuose ir/ar nacionaliniuose sporto, meno, visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose ir socialinėse iniciatyvose.

Asmenys, siekiantys gauti vienkartinė stipendiją nurodytą 1 punkte, turi pateikti Universiteto vardą garsinančią veiklą įrodančius dokumentus atitinkamo padalinio vadovui iki lapkričio 15 d., rudens semestre, iki gegužės 15 d. – pavasario semestre. 

Asmenys, siekiantys gauti vienkartinę stipendiją, nurodytą 2 punkte, turi pateikti dalyvavimą Universiteto vardą garsinančioje veikloje įrodančius dokumentus dekanui (padalinio vadovui) per 10 d. d. po dalyvavimo veikloje.

Maksimalus vienkartinės stipendijos dydis – 6  BSI per semestrą.

Ką reikia žinoti apie pašalpas:

 • Pašalpos gali būti skiriamos dėl sunkios materialinės padėties, artimųjų mirties, ligos ar atsitikus kitai nelaimei.
 • Pašalpai gauti dekanui pateikiami šie dokumentai:
 1. pažyma iš Socialinės paramos centro (skiriant pašalpą dėl sunkios materialinės padėties);
 2. nedarbingumo pažymėjimo kopija (skiriant pašalpą dėl ligos);
 3. mirties liudijimo kopija ir giminystės ryšį įrodančio dokumento kopija, mirus tėvams (arba globėjams). Šie dokumentai reikalingi skiriant pašalpą dėl artimųjų mirties.

Socialinės stipendijos:

 • ji skiriama iš valstybinio studijų fondo;
 • ją gali gauti visi aukštųjų mokyklų; pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai;
 • kiekvieną semestrą reikai pateikti naują prašymą. Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos “Parama” ir užpildžius naują prašymą “Socialinė stipendija”.

Socialinę stipendiją galima gauti atitikus bent vieną iš šitų kriterijų:

 • yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Jeigu kyla klausimų apie stipendijas, visada gali kreiptis į mus!

Atmintinė rengta remiantis šiuo dokumentu.