Studentų atstovai Universiteto studijų komitete

Studentų atstovai Universiteto studijų komitete

Universiteto studijų komitetas (USK) – universiteto organas, kuris formuoja studijų proceso tobulinimo strategiją ir kryptis, analizuoja naujas programas, pasitelkdamas recenzentus, analizuoja ir teikia pastabas vidinių teisės aktų projektams, susijusiems su studijų įgyvendinimu.

Pagrindinės Universiteto studijų komiteto (USK) funkcijos:

  • Analizuoja universiteto studijų programų kryptyse kokybę;
  • Formuoja ir užtikrinta universiteto studijų kokybės uždavinių įgyvendinimą;
  • Atsiskaito Senatui

Vidinis studijų kokybės užtikrinimas vyksta universiteto, fakulteto, katedros ir studijų programos komiteto lygmenimis laikantis atskaitomybės principo:

  • Studijų programos komitetai (SPK) teikia ataskaitą Fakulteto studijų komitetui (FSK).
  • Fakulteto studijų komitetas (FSK) apibendrina gautą informaciją ir ją kartu su rekomendacijomis pateikia Universiteto studijų komitetui (USK) svarstyti.
  • Universiteto studijų komitetas (USK) apibendrina kiekybinę ir kokybinę informaciją ir ją teikia Senatui.

STUDENTŲ ATSTOVAS UNIVERSITETO STUDIJŲ KOMITETE:

Vėjas Strelčiūnas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto

Studentų atstovybės viceprezidentas