D.U.K.

UNIVERSITETO TEIKIAMOS GALIMYBĖS

Universiteto virtualus privatus tinklas:

VPN paslauga galima naudotis tik įdiegus savo kompiuteryje atitinkamą VPN programą. Instrukciją kaip tai padaryti rasite čia.

Norint naudotis šia paslauga taip pat reikės įsidiegti dviejų faktorių autentifikacijos programą. Informaciją kaip tai padaryti rasite čia.

VPN paslauga reikės naudotis norint pasiekti šiuos elektroninius išteklius:

 • VILNIUS TECH biblotekos prenumeruojamų duomenų bazes;
 • VILNIUS TECH leidyklos elektronines knygas;
 • VILNIUS TECH dokumentų valdymo sistemas;
 • VILNIUS TECH intraneto informaciją;
 • Studijose naudojamos licencijuotos programinės įrangos portalą;
 • Microsoft programų universitetinių licencijų aktyvavimą;

Universiteto biblioteka (Saulėtekio al. 14) dirba 24/7, tačiau norint patekti į biblioteką, tuo metu, kai joje nedirba bibliotekos darbuotojai reikia su savimi turėti aktyvuotą LSP. Aktyvuoti Lietuvos studento pažymėjimą, norint patekti į biblioteką, galima VILNIUS TECH universiteto Laboratoriniame korpuse (Saulėtekio al. 11, SRL – I, III a.)

Vartotojus biblioteka aptarnauja:

Pirmadieniais – penktadieniais 9.00 – 21.00

Biblioteka teikia šias paslaugas:

 • Leidinių išdavimas ir rezervacija (daugiau informacijos rasite čia)
 • Mokymai ir konsultacijos (daugiau informacijos rasite čia)
 • Bibliiotekos darbo kambarių rezervacija (daugiau informacijos rasite čia)
 • Spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas (daugiau informacijos rasite čia)

Gavę prisijungimo duomenis, norintys gauti vietą VILNIUS TECH studentų bendrabučiuose, prašymus turi pildyti VILNIUS TECH informacinėje sistemoje mano.vilniustech.lt.

Kairiajame informacinės sistemos meniu pasirinkite skiltį “Gyvenimas VILNIUS TECH”. Tuomet spauskite “Bendrabučiai”. Pasirinkite skiltį “Teikti prašymą” ir užpildykite reikiamus laukelius.

Pildant prašymus reikia nurodyti gyvenamosios vietos adresą bei abiejų ar vieno iš tėvų (globėjų) adresus ir kontaktinius duomenis.

Pažymos, kurias turi pateikti (įkeliant į sistemą) studentai, pageidaujantys gauti vietą bendrabutyje (papildomų/konkursinių balų surinkimui):

 • apie tėvų uždarbį ir visas kitas gaunamas šeimos pajamas per paskutinius 3 mėnesius (pensijas, pašalpas, įvairias išmokas ir pan.)
 • apie studento deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • apie šeimos sudėtį (šeimą sudaro tik nepilnamečiai vaikai ir vaikai, kuriems nėra suėję 25 m., kurie studijuoja ar mokosi) iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės;
 • tėvų mirties liudijimo kopijas (jeigu našlaitis);
 • teismo nutarimo dėl globos/rūpybos suteikimo kopija (jeigu studentas iki studijų laikotarpio gyveno vaikų globos namuose);
 • pensininko pažymėjimo kopijos (jei tėvai pensininkai);
 • apie socialiai remtino asmens statusą iš Socialinės paramos centro.

Informaciją apie paskirtą vietą VILNIUS TECH bendrabučiuose galima pasitikrinti informacinėje sistemoje mano.vilniustech.lt esančiame el. pašte (vardas.pavarde@stud.vilniustech.lt) ir skiltyje ĮSAKYMAI.

Kiekvienas būsimas gyventojas turės paskirtą individualų laiką, kada turi atvykti ir pasirašyti apgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį.

Studentai, kuriems mokslo metų pradžioje nebuvo suteikta vieta bendrabutyje, yra įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Atsiradus laisvoms vietoms, laukiantys studentai bus informuojami ir, esant poreikiui, apgyvendinami VILNIUS TECH bendrabučiuose.

Daugiau informacijos:

El. paštu: bendrabuciai@vilniustech.lt

Telefonu: (8 5) 274 4959, (8 5) 274 5081

Psichologinė pagalba:

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai gali kreiptis psichologinės pagalbos kai patiria emocinius sunkumus, yra sunku mokytis, kamuoja nerimas liūdesys, motyvacijos stoka, atsiranda nesutarimų su aplinkiniais, sunku priimti sprendimus, aplanko slegiančios mintys. 

Pagalba dėl studijų:

Dėl psichologinių konsultacijų galima kreiptis ne tik asmeniniais klausimais ir klausimais susijusiais su psichologine sveikata, bet ir su studijomis: kaiko planavimo, efektyvaus mokymosi, motyvacijos stokos, viešo kalbėjimo klausimais.

Kviečiame studentus registruotis į konfidencialias nemokamas psichologines konsultacijas bei dalintis šia informacija su tais, kuriems gali būti aktualu.

Dėl konsultacijos galite rašyti el. paštu: ginte.gudzeviciute@vilniustech.lt, migle.rudyte@vilniustech.lt ir susitarti dėl patogaus laiko konsultacijai.

Psichologinės konsultacijos yra teikiamos SRK-I 103 ir SRK-I 312 kab. Saulėteko al. 11.

Seminarai VILNIUS TECH studentams:

 • Laiko planavimas ir atidėliojimo mažinimas
 • Streso valdymas

Dėl seminarų kreiptis el. paštu ginte.gudzeviciute@vilniustech.lt

Informacija, kur galima kreiptis pagalbos skubiu atvejuTu Esi

Emocinė parama telefonu:

Jaunimo linija: 8 800 28888

Vilties linija: 116 123

 

Studentams su individualiaisias poreikiais:

Individualiųjų poreikių turinčių studentų reikalų koordinatorė:

Miglė Rudytė

Karjeros ir psichologinio konsultavimo grupė

Telefonas +370 688 64007

El. paštas migle.rudyte@vilniustech.lt

Daugiau informacijos rasite čia

VILNIUS TECH Sustiprintų studijų grupės – tai pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programų grupės, kuriose studijuojantiems asmenims studijų metu siūlomas tam tikras universitetinių papildomų veiklų ir paslaugų paketas, kuris padėtų plėsti studento akademines, mokslines, verslumo, kūrybiškumo ir kitas kompetencijas.

Norint sužinoti kokiose studijų programose taikoma sustiprintų studijų grupė spauskite čia.

ATSISKAITYMŲ TVARKOS

Studentams, per tarpinius atsiskaitymus neapsiekusiems slenkstiinio pasiekimų lygmens (>5) arba dėl svarbių priežasčių (dėl ligos, artimųjų mirties ir kt.) negalėjusiems atsiskaityti tarpinių atsiskaitymų laiku, turi būti sudaroma galimybė pakartotinai atsiskaityti:

 • ne mažiau kaip vieną kartą iki sesijos pradžios;
 • vieną kartą sesijos metu per laikotarpį, skirtą to dalyko galutiniam atsiskaitymui pasirengti;
 • vieną kartą iki pakartotinių galutinių atsiskaitymų.

Akademinė skola – tai nepasiektas slenkstinis studijų dalyko (modulio) pasiekimų lygmuo pasibaigus galutinio atsiskaitymo komisijoje laikotarpiui.

Studentai, pasibaigus sesijai, nepasiekę slenkstinio pasiekimų lygmes, gali pakartotinai atsiskaityti pakartotinių galutinių atsiskaitymų tvarkaraštyje numatytu laikotarpiu per VILNIUS TECH studijų grafike numatytus terminus.

Studentas gali pasirinkti tik vieną pakartotinio galutinio atsiskaitymo datą ir privalo užsiregistruoti Universiteto informacinėje sistemoje ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pakartotinio galutinio atsiskaityo dienos.

Katedroje kiekvienam studijų dalykui (moduliui) sudaromas galutinių atsiskaitymų komisijoje tvarkaraštis, kuriams numatomos dvi skirtingos datos. Tvarkaraštis skelbiamas Universiteto informacinėje sistemoje ne vėliau kaip iki pakartotinių galutinių atsiskaitymų laikotarpio pabaigos.

Studentai, norintys atlikti galutinius atsiskaitymus komisijoje, turi parašyti prašymą dekanui ir už kiekvieną studijų dalyko (modulio) atsiskaitymą sumokėti Senato nustatytą įmoką. Studentui sumokėjus įmoką, dekanatas parengia dekano potvarkį dėl galutinio atsiskaitymo komisijoje.

Studentas gali pasirinkti tik vieną galutinio atsiskaitymo komisijoje datą ir privalo užsiregistruoti Universiteto informacinėje sistemoje ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki atsiskaitymo dienos.

Įvertinimą į žiniaraštį įrašo studijų dalyko (modulio) paskaitas skaitęs dėstytojas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po galutinio atsiskaitymo komisijoje.

Išimtiniais atvejais, nepasiekus slenkstinio pasiekimų lygmens atsiskaitant komisijoje ir gavus studijų prorektoriaus arba rektoriaus leidimą, gali būti organizuojamas papildomas galutinis atsiskaitymas.

Galutinį atsiskaitymą vykdo paskaitas skaitęs dėstytojas. Jam gali padėti praktinių užsiėmimų dėstytojas. Tuo pačiu metu vykdyti galutinį atsiskaitymą galima tik vienai akademinei grupei, išskyrus tuos atvejus, kai, sujungus grupes, studentų yra ne daugiau kaip 30.

Galutinio atsiskaitymo užduotis studentais atlieka raštu arba kompiuteryje, kai užduotys teikiamos elektronine forma. Praktikos ataskaita (A), kursinis projektas (KP), kompleksinis projektas (KS), tiriamasis darbas (TD) bei baigiamojo darbo/ projekto (BD) pirmosios dalys ginamos žodžiu. Kitaip organizuoti atsiskaitymus galima tik fakulteto dekano leidimu.

Galutinių atsiskaitymų metu studentai neatsiskaitinėja už teorinę studijų dalyko dalį, už kurią buvo atsiskaityta tarpinio atsiskaitymo metu.

Į galutinį atsiskaitymą studentai turi atsinešti galiojantį studento pažymėjimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dėstytojo nurodytas priemones ir turi būti pasirengę iki 2,5 val. nenutrūkstamam darbui.

Dėstytojas po galutinio atsiskaitymo gali patikslinti studento pasiekimus papildomo pokalbio metu keisti jo galutinio atsiskaitymo įvertinimą ne vėliau nei per penkias darbo dienas, skirtas galutinio atsiskaitymo įvertinimams taisyti.

Studentas turi teisę kartu su dėstytoju aptarti savo darbą, tačiau per aptarimą darbas netaisomas.

Po atsiskaitymo yra galimybė teikti apeliaciją.

Apeliaciją galima teikti dėl šių priežasčių:

 • pasiekimų įvertinimo
 • žinių vertinimo procedūrų pažeidimo

Teikdamas apeliaciją dėl pasiekimų įvertinimo, studentas privalo per 3 darbo dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos kreiptis į jį vertinusį dėstytoją arba komisiją, kad jam būtų sudaryta galimybė susipažinti su savo rašto darbu ir jį aptarti.

Apeliacijoje arba skunde turi būti:

 • apelianto (studijuojančio asmens, studentų grupės atstovo) vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, apelianto telefono numeris ir Universiteto apeliantui suteiktas elektroninio pašto adresas (vardas.pavardė@stud.vilniustech.lt)
 • apeliacijos (skundo) objektas (studijų dalykas, stojamasis testas, įvertinimas, vertintojas, atsiskaitymo forma, skundo atveju – skundžiami administracijos veiksmai)
 • pasiekimų įvertinimo paskelbimo Universiteto informacinėje svetainėje data
 • argumentai, pagrindžiantys apelianto (apeliantų) arba pareiškėjo (pareiškėjų) nesutikimą su pasiekimų įvertinimu ir/ar konkrečius vertinimo procedūrų pažeidimus, skundžiamų veiksmų neteisėtumą
 • apelianto (-ų) arba pareiškėjo (-ų) prašymas
 • apelianto (pareiškėjo) parašas

Apeliacijos ir skundai yra teikiami elektroniniu paštu vilniustech@vilniustech.lt

Apeliacijos pateikimas niekada nesumažina apelianto darbo vertinimo. Jis gali išlikti toks pat arba pakilti, priklausomai nuo komisijos sprendimo.

Daugiau informacijos apie apeliacijas ir jų teikimo tvarką galite rasti čia.

AKADEMINĖS ATOSTOGOS, STUDIJŲ PERTRAUKIMAS IR NUTRAUKIMAS

Akademinių atostogų studentai gali būti išleidžiami jų prašymų, neprarasdami studento statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavo išeidami akademinių atostogų.

Akademines atostogas galima gauti dėl šių priežasčių:

 • dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus
 • dėl nėštumo ir gimdymo
 • dėl vaiko priežiūros
 • dėl asmeninių priežasčių
 • dėl šaukimo atlikti karinę prievolę

Akademinių atostogų trukmė:

 • dėl nėštumo ir gimdymo bei dėl ligos akademinės atostogos suteikiamos vieniems metams, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus tęsti atostogas, jos gali būti pratęstos
 • dėl vaiko priežiūros atostogos suteikiamos iki 3 metų
 • dėl asmeninių priežasčių akademinės atostogos suteikiamos kartą per studijų laikotarpį ne ilgiau nei vieniems studijų metams
 • dėl šaukimo atlikti karinę prievolę – ne ilgiau nei vieniems metams

Studentai, pateikę prašymą gauti akademines atostogas, gauna jas nustatytam laikui ir tuo metu išsaugo savo studento statusą ir grįžę gali tęsti studijas valstybės finansuojamoje vietoje, jeigu joje studijavo iki tol.

Studentai, neturintys akademinių skolų, gali iki sesijos pradžios teikti prašymą pertraukti studijas savo noru ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui. Studijos negali būti pertraukiamos pirmųjų studijų metų pirmame semestre. Studijų tąsos data turi sutapti su semestro pradžia. Tokiu atveju studentai neišbraukiami iš studentų sąrašų, tačiau jie praranda valstybės finansuojamą vietą. 

Studijas pertraukti galima ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį.

Studentas pagal pageidavimą raštu gali atnaujinti studijas nesibaigus studijų pertraukimo terminui.

Studentai, turintys akademinių skolų, gali pertraukti studijas dėl kurso kartojimo. Kurso kartojimas yra pakartotinės vieno ar kelių studijų dalykų (modulių) studijos tame pačiame semestre. Norėdamas pakartoti kursą studentas pateikia prašymą ir sumoka nustatytą įmoką tik už tuos studijų dalykus (modulius), iš kurių turėjo neigiamus įvertinimus. Kartojantys kursą studentai tęsia studijas valstybės nefinansuojamoje vietoje.

Studentas, norintis nutraukti studijas turi parašyti prašymą rektoriui dėl studijų nutraukimo (prašymą galima rasti: mano.vilniustech.lt -> mano dokumentai -> prašymai -> studento prašymai rektoriui) ir universiteto nustatyta tvarka atsiskaityti su universitetu.

Studijų kainos arba jos dalies neturi grąžinti asmenys:

 • asmuo nutraukė studijas savo noru per pirmosios studijų pakopos (bakalauro) ar vientisųjų studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą;
 • pirmosios pakopos (bakalauro), antrosios pakopos (magistro) ir vientisųjų studijų studentas studijų semestrą baigė mokslo ir studijų institucijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė universitetui apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą universitetui, tačiau baigiamojo darbo negynė  (neapgynė).
 • doktorantas, priimtas į universitetą po 2017 m. sausio 1 d., baigė studijų metus universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų (atsiskaitė už doktoranto darbo plane numatytas veiklas) ir ne vėliau kaip iki naujų studijų metų pradžios raštu pranešė universitetui apie studijų nutraukimą arba įvykdė doktoranto darbo planą, įskaitant baigiamojo darbo (disertacijos) pateikimą universitetui, tačiau baigiamojo darbo negynė arba neapgynė.
 • asmuo neteko valstybės finansavimo, nes neatitiko Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatų gero mokymosi kriterijų (asmenys, priimti į mokslo ir studijų instituciją iki 2016 m. gruodžio 31 d. studijų semestrą baigė universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultato palyginimo paskelbimo raštu pranešė universitetui apie studijų nutraukimą
 • asmeniui sesija buvo pratęsta ir studijų semestrą jis baigė universiteto nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė universitetui apie studijų nutraukimą
 • asmuo buvo išvykęs dalinių studijų užsienyje, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė universitetui apie studijų nutraukimą
 • asmuo buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė universitetui apie studijų nutraukimą
 • asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu
 • asmeniui mirus, prievolė grąžinti lėšas mirusio asmens įpėdiniams neperkeliama.

STIPENDIJOS, MOKESTIS UŽ STUDIJOS, STUDENTO PASKOLA

Mūsų universitete egzistuoja šios stipendijų rūšys:

 • Skatinamosios
 • Vienkartinės
 • Socialinės

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus: už pavasario semestro rezultatus rudens semestrui (rugsėjo – gruodžio mėnesių laikotarpiui). Už rudens semestro rezultatus pavasario semestrui (vasario – birželio mėnesių laikotarpiui).

Skatinamosios stipendijos yra trijų dydžių:

 • 6 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI), dar vadinama LDK Gedimino vardo stipendija
 • 2,5 BSI
 • 1,5 BSI

Jos skiriamos geriausiems pažangiems pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentams pagal mokymosi rezultatus, gautus iki sesijos pabaigos.   

LDK Gedimino vardos stipendija gali būti skiriama studentams nuo trečio jų studijų semestro, jei dviejų paskutinių semestrų svertinis vidurkis – 10 balų, o viso studijų laikotarpio vertinimai – > 9,5.

Vienkartinės stipendijos skiriamos pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams:

 • pasiekusiems gerų rezultatų sporto, meno, visuomeninėje bei kitoje veikloje, garsinant Universiteto vardą
 • už dalyvavimą tarptautinėse ir/ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, olimpiadose, projektuose, tarptautinėse ir/ar nacionaliniuose sporto, meno, visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose ir socialinėse iniciatyvose, atstovaujant Universitetui.

Vienkartinės stipendijos nurodytos pirmame punkte, skiriamos du kartus per kalendorinius metus – lapkričio ir gegužės mėnesiais

Asmenys, siekiantys gauti vienkartinę stipendiją nurodytą pirmame punkte, turi pateikti Universiteto vardą garsinančią veiklą įrodančius dokumentus iki lapkričio 15 d. rudens semestre, iki gegužės 15 d. – pavasario semestre.

Asmenys, siekiantys gauti vienkartinę stipendiją nurodytą 2 punkte, turi pateikti dalyvavimą Universiteto vardą garsinančioje veikloje įrodančius dokumentus dekanui per 10 d.d. po dalyvavimo veikloje.

Maksimalus vienkartinės stipendijos dydis – 6 BSI per semestrą.

*1 BSI = 49 Eur

Daugiau apie stipendijas galite skaityti STIPENDIJŲ ATMINTINĖJE

Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų kainai sumokėti, studijų kainos mokėjimas gali būti atidėdamas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre)

Studijų kainą gali būti leista mokėti ne daugiau nei trimis dalimis, tačiau kiekviena iš šių dalių negali būti mažesnė nei 30 % mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki einamojo semestro pirmojo mėnesio paskutinės dienos.

Atidėjus arba leidus studijų kainą mokėti dalimis, studentas privalo visiškai atsiskaityti su VILNIUS TECH iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba iki gegužės 1 d. (pavasario semestre)

Paskolas studijų kainai arba gyvenimo išlaidoms suteikia Valstybinis studijų fondas.

Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti einamojo semestro mokomos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 1960 eurų.

Dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis studentai gali pasiskolinti iki 2940 eurų.

Naujausią informaciją kaip pateikti prašymus paskolai gauti rasite čia.