Ataskaitinė seniunų konferencija

By FMF RSV

Rudens semestras, kaip Jums taip ir mums buvo labai darbingas, todėl kviečiame Jus į VILNIUS TECH SA FMF ataskaitine seniūnų konferenciją, kurios metu studentų atstovybės pirmininkas Ervin Borkovski pristatys veiklos ir finansinę ataskaitas. 🌟

🗓Data: kovo 18 d.

🕖Laikas: 18:30

📍Vieta: SRA-II A09, Saulėtekio al. 11

‼️PRIMENAME, kad seniūnų ar jų deleguotų asmenų dalyvavimas konferencijoje – PRIVALOMAS‼️

Konferencijos darbotvarke:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko rinkimai;

4. Sekretorių rinkimai;

5. Darbotvarkės tvirtinimas;

6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

7. Kvorumo tikrinimas;

8. VGTU SA FMF veiklos ataskaitos pristatymas;

9. Klausimų sesija;

10. VGTU SA FMF finansinės ataskaitos pristatymas;

11. Klausimų sesija;

12. VGTU SA FMF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

13. Klausimų sesija;

14. Konferencijos uždarymas.