VILNIUS TECH SA EF eilinė ataskaitinė seniūnų konferencija

By RSV_ADMIN

Balandžio 4 d. 18 val. vyks VILNIUS TECH SA EF eilinė ataskaitinė seniūnų konferencija!⚡

💥 Konferencijos darbotvarkė 💥

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6. Kvorumo tikrinimas;

7. VILNIUS TECH SA EF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VILNIUS TECH SA EF finansinės ataskaitos pristatymas;

10. Klausimų sesija;

11. VILNIUS TECH SA EF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimas;

12. Konferencijos uždarymas.

PRIMENAME, KAD SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS!