VILNIUS TECH SA TIF ataskaitinė seniūnų konferencija

By TIF RSV

Kviečiame visus Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus į VILNIUS TECH SA TIF ataskaitinę seniūnų konferenciją!

Seniūnų konferenciją vyks:

Plytinės g. 25, P2 156 auditorijoje, 18:00

Jos metu VILNIUS TECH SA TIF pirmininkas Donatas Jarmalavičius pristatys savo pusės metų veiklos ir finansinę ataskaitas.

Registracijos pradžia – 17:30

Konferencijos darbotvarkė:

 1. Registracija;
 2. Konferencijos atidarymas;
 3. Konferencijos pirmininko rinkimai;
 4. Sekretorių rinkimai;
 5. Darbotvarkės tvirtinimas;
 6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 7. Kvorumo tikrinimas;
 8. VILNIUS TECH SA TIF veiklos ataskaitos pristatymas;
 9. Klausimų sesija;
 10. VILNIUS TECH SA TIF finansinės ataskaitos pristatymas;
 11. Klausimų sesija;
 12. VILNIUS TECH SA TIF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimas;
 13. Konferencijos uždarymas.

SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS!