VILNIUS TECH SA AGAI rinkiminė – ataskaitinė seniūnų konferencija

By AGAI RSV

Kviečiame visus Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus į VILNIUS TECH SA AGAI ataskaitinę – rinkiminę seniūnų konferenciją, kuri vyks spalio 5 dieną (ketvirtadienį), valanda bus patikslinta vėliau, AGAI TLK 126 (angare). Jos metu savo kadenciją užbaigs pirmininkė Ramunė Miliauskaitė ir pristatys savo veiklos ir finansų ataskaitas bei bus renkamas naujas VILNIUS TECH SA AGAI pirmininkas.

Kandidato gyvenimo aprašymas

Kandidato motyvacinis laiškas

Konferencijos darbotvarkė:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6. Kvorumo tikrinimas;

7. VILNIUS TECH SA AGAI veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VILNIUS TECH SA AGAI finansinės ataskaitos pristatymas;

10. Klausimų sesija;

11. VILNIUS TECH SA AGAI veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Kandidatų į VILNIUS TECH SA AGAI pirmininko pareigas prisistatymai;

13. Klausimų sesija;

14. VILNIUS TECH SA AGAI pirmininko rinkimai;

15. VILNIUS TECH SA AGAI pirmininko rinkimų rezultatų pristatymas;

16. VILNIUS TECH SA AGAI Delegatų rinkimas į VILNIUS TECH SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;

17. Konferencijos uždarymas.

‼️SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS‼️