VILNIUS TECH SA KIF rinkiminė – ataskaitinė seniūnų konferencija

By KIF RSV

Kviečiame visus Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus į VILNIUS TECH SA KIF ataskaitinę – rinkiminę seniūnų konferenciją, kuri vyks spalio 9 dieną Trakų g. 1 SNR III – 119 auditorijoje. Jos metu savo kadenciją užbaigs VILNIUS TECH SA KIF pirmininkas Nikita Zykov ir pristatys savo veiklos ataskaitą bei bus renkamas naujas VILNIUS TECH SA KIF pirmininkas.

Kviečiame susipažinti su kandidato į pirmininkus gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku:

Miglė Česonytė gyvenimo aprašymas Miglė Česonytė motyvacinis laiškas

Konferencijos darbotvarkė:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6. Kvorumo tikrinimas;

7. VILNIUS TECH SA KIF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VILNIUS TECH SA KIF finansinės ataskaitos pristatymas;

10. Klausimų sesija;

11. VILNIUS TECH SA KIF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Kandidatų į VILNIUS TECH SA KIF pirmininko pareigas prisistatymai;

13. Klausimų sesija;

14. VILNIUS TECH SA KIF pirmininko rinkimai;

15. VILNIUS TECH SA KIF pirmininko rinkimų rezultatų pristatymas;

16. VILNIUS TECH SA KIF Delegatų rinkimas į VILNIUS TECH SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;

17. Konferencijos uždarymas.

SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS!