VILNIUS TECH SA EF rinkiminė – ataskaitinė seniūnų konferencija

By EF RSV

Kviečiame visus Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus į VILNIUS TECH SA EF ataskaitinę – rinkiminę seniūnų konferenciją, kuri vyks spalio 2 dieną (pirmadienį), 18 val., P2 153 auditorijoje. Jos metu savo kadenciją užbaigs pirmininkas Erik Kliuk ir pristatys savo veiklos ataskaitą bei bus renkamas naujas VILNIUS TECH SA EF pirmininkas.

Kandidato į VILNIUS TECH SA EF pirmininko postą gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas:

💥 Konferencijos darbotvarkė 💥

 1. Registracija;
 2. Konferencijos atidarymas;
 3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;
 4. Darbotvarkės tvirtinimas;
 5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 6. Kvorumo tikrinimas;
 7. VILNIUS TECH SA EF veiklos ataskaitos pristatymas;
 8. Klausimų sesija;
 9. VILNIUS TECH SA EF finansinės ataskaitos pristatymas;
 10. Klausimų sesija;
 11. VILNIUS TECH SA EF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;
 12. Kandidatų į VILNIUS TECH SA EF pirmininko pareigas prisistatymai;
 13. Klausimų sesija;
 14. VILNIUS TECH SA EF pirmininko rinkimai;
 15. VILNIUS TECH SA EF pirmininko rinkimų rezultatų pristatymas;
 16. VILNIUS TECH SA EF Delegatų rinkimas į VILNIUS TECH SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;
 17. Konferencijos uždarymas.

SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS!