VILNIUS TECH SA FMF eilinė ataskaitinė seniūnų konferencija

By RSV_ADMIN

Kviečiame Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus dalyvauti VILNIUS TECH SA FMF ataskaitinėje konferencijoje, kuri vyks balandžio 17 dieną, 18 val. SRA-I 02 auditorijoje.💙

Ataskaitinės konferencijos metu VILNIUS TECH SA FMF pirmininkas Joris Saulius pateiks VILNIUS TECH SA FMF pusės metų finansinę bei veiklos ataskaitas.

DARBOTVARKĖ

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko rinkimai;

4. Sekretorių rinkimai;

5. Darbotvarkės tvirtinimas;

6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

7. Kvorumo tikrinimas;

8. VILNIUS TECH SA FMF veiklos ataskaitos pristatymas;

9. Klausimų sesija;

10. VILNIUS TECH SA FMF finansinės ataskaitos pristatymas;

11. Klausimų sesija;

12. VILNIUS TECH SA FMF veiklos ataskaitos tvirtinimas;

13. VILNIUS TECH SA FMF finansinės ataskaitos tvirtinimas;

14. Konferencijos uždarymas.

‼️ SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS ‼️