VILNIUS TECH SA KIF eilinė ataskaitinė seniūnų konferencija

By RSV_ADMIN

Balandžio 12 dieną, 19:00 SNR – 4.3a auditorijoje vyks VILNIUS TECH SA KIF ataskaitinė konferencija, kurios metu pirmininkas Nikita Zykov pristatys pusės metų veiklos ataskaitą.

Konferencijos darbotvarkė:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6. Kvorumo tikrinimas;

7. VILNIUS TECH SA KIF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VILNIUS TECH SA KIF finansinės ataskaitos pristatymas;

10. Klausimų sesija;

11. VILNIUS TECH SA KIF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimas;

12. Konferencijos uždarymas.

PRIMENAME, KAD SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS!