VILNIUS TECH SA KIF ATASKAITINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA

By KIF RSV

Kviečiame visus Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentus i VILNIUS TECH SA KIF ataskaitinę seniūnų konferenciją, kuri vyks kovo 26 d. Trakų g. 1 SNR III – 119 auditorijoje. Jos metu savo VILNIUS TECH SA KIF pirmininkė Miglė Česonytė pristatys savo pusės metų veiklos ir finansinę ataskaitas.

Konferencijos darbotvarkė:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko rinkimai;

4. Sekretorių rinkimai;

5. Darbotvarkės tvirtinimas;

6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

7. Kvorumo tikrinimas;

8. VGTU SA KIF veiklos ataskaitos pristatymas;

9. Klausimų sesija;

10. VGTU SA KIF finansinės ataskaitos pristatymas;

11. Klausimų sesija;

12. VGTU SA KIF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

13. Konferencijos uždarymas.

SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS!