VILNIUS TECH SA AIF ataskaitinė seniūnų konferencija

By AIF RSV

Kovo 27 dieną, 17:00 val. kviečiame visus į VILNIUS TECH SA AIF ataskaitinę seniūnų konferenciją SRK – II 105 auditorijoje, kurios metu pirmininkas Arijus Keras pristatys savo ir jo komandos pusės metų veiklos ir finansines ataskaitas.

Ataskaitinėje konferencijoje seniūnų ar jų deleguotų asmenų dalyvavimas – privalomas!

DARBOTVARKĖ :

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko rinkimai

4. Sekretorių rinkimai;

5. Darbotvarkės tvirtinimas;

6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

7. Kvorumo tikrinimas;

8. VILNIUS TECH SA AIF veiklos ataskaitos pristatymas;

9. Klausimų sesija;

10. VILNIUS TECH SA AIF finansinės ataskaitos pristatymas;

11. Klausimų sesija;

12. VILNIUS TECH SA AIF veiklos ataskaitos tvirtinimas;

13. VILNIUS TECH SA AIF finansinės ataskaitos tvirtinimas;

14. Konferencijos uždarymas.

Iki pasimatymo! 💚