VILNIUS TECH SA MF rinkiminė – ataskaitinė seniūnų konferencija

By MF RSV

Balandžio 2 dieną, 19 valandą, P2 526 auditorijoje (Plytinės g. 25) įvyks VILNIUS TECH Mechanikos fakulteto Studentų atstovybės rinkiminė – ataskaitinė seniūnų konferencija. Jos metu naujasis kandidatas į VILNIUS TECH SA MF pirmininko pareigas (šiuo metu laikinai einantis pirmininko pareigas) Vladislav Bogdzievič pristatys veiklos ir finansines ataskaitas.

❗️SVARBU❗️

SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – BŪTINAS!

Kviečiame susipažinti su kandidatu į VILNIUS TECH SA MF pirmininko postą!

Konferencijos darbotvarkė:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6. Kvorumo tikrinimas;

7. VILNIUS TECH SA MF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VILNIUS TECH SA MF finansinės ataskaitos pristatymas;

10. Klausimų sesija;

11. VILNIUS TECH SA MF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Kandidato į VILNIUS TECH SA MF pirmininko pareigas Vladislav Bogdzievič prisistatymas;

13. Klausimų sesija;

14. VILNIUS TECH SA MF pirmininko rinkimai;

15. VILNIUS TECH SA MF pirmininko rinkimų rezultatų pristatymas;

16. Konferencijos uždarymas.

Susipažinkite su kandidatu Vladislav Bogdzievič!

Kandidato gyvenimo aprašymas

Kandidato motyvacinis laiškas