VILNIUS TECH SA AF ATASKAITINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA

By AF RSV

Kviečiame visus studentus balandžio 3 d. atvykti į SNR 3.10 auditoriją 19:00 val. išklausyti VILNIUS TECH SA AF pirmininkės Agnos Petkevičiūtės finansų ir veiklos ataskaitos.

Konferencijos darbotvarkė:
1. Registracija
2. Konferencijos atidarymas
3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai
4. Darbotvarkės tvirtinimas
5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
6. Kvorumo tikrinimas
7. VILNIUS TECH SA AF veiklos ataskaitos pristatymas
8. Klausimų sesija
9. VILNIUS TECH SA AF finansinės ataskaitos pristatymas
10. Klausimų sesija
11. VILNIUS TECH SA AF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai
12. Klausimų sesija
13. Konferencijos uždarymas.

📢SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – PRIVALOMAS!

Iki greito!👨‍🎓📚