VILNIUS TECH SA VVF ataskaitinė seniūnų konferencija

By VVF RSV

Kviečiame visus į VILNIUS TECH SA VVF ataskaitinę seniūnų konferenciją, kuri vyks balandžio 4 dieną, 18 valandą, SRA – I A05 auditorijoje. 

Jos metu VILNIUS TECH SA VVF pirmininkė Viltė Jakštaitė pristatys savo pusės metų veiklos ir finansines ataskaitas. 

DARBOTVARKĖ:
1. Registracija;
2. Konferencijos atidarymas;
3. Konferencijos pirmininko rinkimai;
4. Konferencijos sekretorių rinkimai;
5. Darbotvarkės tvirtinimas;
6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
7. Kvorumo tikrinimas;
8. VGTU SA VVF veiklos ataskaitos pristatymas;
9. Klausimų sesija;
10. VGTU SA VVF finansinės ataskaitos pristatymas;
11. Klausimų sesija;
12. VGTU SA VFF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimas;
13. Konferencijos uždarymas.

❗️SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS – PRIVALOMAS ❗️