VILNIUS TECH SA VVF ataskaitinė seniūnų konferencija

Kviečiame visus į VILNIUS TECH SA VVF ataskaitinę seniūnų konferenciją, kuri vyks balandžio 4 dieną, 18 valandą, SRA – I A05 auditorijoje.  Jos metu VILNIUS TECH SA VVF pirmininkė Viltė Jakštaitė pristatys savo pusės metų veiklos ir finansines ataskaitas.  DARBOTVARKĖ:1. Registracija;2. Konferencijos atidarymas;3. Konferencijos pirmininko rinkimai;4. Konferencijos sekretorių rinkimai;5. Darbotvarkės tvirtinimas;6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;7.…

VILNIUS TECH SA VVF RINKIMINĖ – ATASKAITINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA.

Spalio 11 dieną, 18 valandą kviečiame visus į VILNIUS TECH SA VVF eilinę ataskaitinę – rinkiminę seniūnų konferenciją, kuri vyks SRA-I A05, o jos metu savo veiklos ataskaitą pristatys VILNIUS TECH SA VVF L.E.P. pirmininkė Viltė Jakštaitė. Taip pat bus renkamas naujas VILNIUS TECH SA VVF pirmininkas.

DARBOTVARKĖ
1. Registracija;
2. Konferencijos atidarymas;
3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;
4. Darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
6. Kvorumo tikrinimas;
7. VGTU SA VVF veiklos ataskaitos pristatymas;
8. Klausimų sesija;
9. VGTU SA VVF finansinės ataskaitos pristatymas;
10. Klausimų sesija;
11. VGTU SA VVF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;
12. Kandidatų į VGTU SA VVF pirmininko pareigas prisistatymai;
13. Klausimų sesija;
14. VGTU SA pirmininko rinkimai;
15. VGTU SA VVF Delegatų rinkimas į VGTU SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;
16. Rezultatų pristatymas;
17. Konferencijos uždarymas.

❗️PRIMENAME, KAD SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS. ❗️