VILNIUS TECH SA VVF RINKIMINĖ – ATASKAITINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA.

By VVF RSV

VILNIUS TECH SA VVF RINKIMINĖ - ATASKAITINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA

Spalio 11 dieną, 18 valandą kviečiame visus į VILNIUS TECH SA VVF eilinę ataskaitinę – rinkiminę seniūnų konferenciją, kuri vyks SRA-I A05, o jos metu savo veiklos ataskaitą pristatys VILNIUS TECH SA VVF L.E.P. pirmininkė Viltė Jakštaitė. Taip pat bus renkamas naujas VILNIUS TECH SA VVF pirmininkas.

 

Kandidato į VILNIUS TECH SA VVF pirmininko postą gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas:

Kandidato gyvenimo aprašymas.

Kandidato motyvacinis laiškas.

 

 

DARBOTVARKĖ

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6.  Kvorumo
tikrinimas;

7. VGTU SA VVF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VGTU SA VVF finansinės ataskaitos pristatymas;

10. Klausimų sesija;

11. VGTU SA VVF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Kandidatų į VGTU SA VVF pirmininko pareigas
prisistatymai;

13. Klausimų sesija;

14. VGTU SA pirmininko rinkimai;

15. VGTU SA VVF 
Delegatų rinkimas į VGTU SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų
konferenciją;

16. Rezultatų pristatymas;

17. Konferencijos uždarymas.

 

❗️PRIMENAME, KAD SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS. ❗️