VILNIUS TECH SA SF ataskaitinė-rinkiminė konferencija

By SF RSV

Spalio 3 dieną vyks VILNIUS TECH SA SF ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurioje dabartinis pirmininkas Dominykas Lapinskas užbaigs savo kadenciją pristatydamas savo veiklos ataskaitą bei bus renkamas naujos kedencijos pirmininkas, todėl visų SF seniūnų (ar jų deleguotų asmenų) dalyvavimas yra PRIVALOMAS!

Mielai kviečiame susipažinti su kandidatais:

Inesos Bukinaitės gyvenimo aprašymas/ motyvacinis laiškas

Ievos Žutautaitės gyvenimo aprašymas/ motyvacinis laiškas

Konferencijos darbotvarkė:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6.  Kvorumo tikrinimas;

7. VGTU SA SF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VGTU SA SF finansinės ataskaitos pristatymas;
10. Klausimų sesija;

11. VGTU SA SF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Kandidatų į VGTU SA SF pirmininko pareigas prisistatymai;

13. Klausimų sesija;

14. VGTU SA pirmininko rinkimai;

15. VGTU SA SF Delegatų rinkimas į VGTU SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;

16. Rezultatų pristatymas;
17. Konferencijos uždarymas.

Labai Jūsų lauksime.