VILNIUS TECH SA SF ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Spalio 3 dieną vyks VILNIUS TECH SA SF ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurioje dabartinis pirmininkas Dominykas Lapinskas užbaigs savo kadenciją pristatydamas savo veiklos ataskaitą bei bus renkamas naujos kedencijos pirmininkas, todėl visų SF seniūnų (ar jų deleguotų asmenų) dalyvavimas yra PRIVALOMAS! Mielai kviečiame susipažinti su kandidatais: Inesos Bukinaitės gyvenimo aprašymas/ motyvacinis laiškas Ievos Žutautaitės gyvenimo aprašymas/ motyvacinis…