VILNIUS TECH SA SF Ataskaitinė seniūnų konferencija

By SF RSV

Balandžio 8 dieną vyks VILNIUS TECH SA SF Ataskaitinė seniūnų konferencija, kurioje dabartinė pirmininkė Ieva Žutautaitė pristatys savo veiklos ir financinę ataskaitas, todėl visų SF seniūnų (ar jų deleguotų asmenų) dalyvavimas yra PRIVALOMAS!

Konferencijos darbotvarkė:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6.  Kvorumo tikrinimas;

7. VGTU SA SF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VGTU SA SF finansinės ataskaitos pristatymas;
10. Klausimų sesija;

11. VGTU SA SF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Konferencijos uždarymas.

Labai Jūsų lauksime.