VILNIUS TECH SA AIF ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA

By AIF RSV

Spalio 12 dieną 18 valandą kviečiame visus į VILNIUS TECH SA AIF ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kurios metu savo veiklos ataskaitą pristatys VILNIUS TECH SA AIF pirmininkė Živilė Rinkūnaitė, taip pat bus renkamas naujas VILNIUS TECH SA AIF pirmininkas.

Norinčius tapti VILNIUS TECH SA AIF pirmininku kviečiame siųsti savo gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus adresu pirmininkas@aif.vilniustechsa.lt iki spalio 6 dienos!

Ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje seniūnų dalyvavimas privalomas.

Kandidato į VILNIUS TECH SA AIF pirmininko postą gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas:

Arijaus Kero gyvenimo aprašymas

Arijaus Kero motyvacinis laiškas

Kviečiame susipažinti su konferencijos darbotvarke:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6.  Kvorumo tikrinimas;

7. VILNIUS TECH SA AIF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VILNIUS TECH SA AIF finansinės ataskaitos pristatymas;

10. Klausimų sesija;

11. VILNIUS TECH SA AIF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Kandidatų į VILNIUS TECH SA AIF pirmininko pareigas
prisistatymai;

13. Klausimų sesija;

14. VILNIUS TECH SA AIF pirmininko rinkimai;

15. VILNIUS TECH SA AIF delegatų rinkimas į VILNIUS TECH SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų
konferenciją;

16. Rezultatų pristatymas;

17. Konferencijos uždarymas.

Iki pasimatymo! 💚