VILNIUS TECH SA AF RINKIMINĖ – ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

By AF RSV

Spalio 16 dieną, 19 valandą kviečiame į rinkiminę – ataskaitinę konferenciją, kurios metu VILNIUS TECH SA AF pirmininkė Agna Petkevičiūtė pristatys finansų ir veiklos ataskaitą.

Konferencijos metu, taip pat, bus renkamas naujas fakulteto pirmininkas. Tad, jei nori kandidatuoti, iki spalio 13 d. lauksime tavo motyvacinio laiško ir gyvenimo aprašymo el. paštu: pirmininkas@af.vilniustechsa.lt.

Konferencijos darbotvarkė:
1. Registracija
2. Konferencijos atidarymas
3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai
4. Darbotvarkės tvirtinimas
5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
6. Kvorumo tikrinimas
7. VILNIUS TECH SA AF veiklos ataskaitos pristatymas
8. Klausimų sesija
9. VILNIUS TECH SA AF finansinės ataskaitos pristatymas
10. Klausimų sesija
11. VILNIUS TECH SA AF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai
12. Kandidatų į VILNIUS TECH SA AF pirmininko pareigas prisistatymai
13. Klausimų sesija
14. VILNIUS TECH SA AF pirmininko rinkimai
15. Pertrauka
16. Rezultatų pristatymas
19. VILNIUS TECH SA AF Delegatų rinkimas į VILNIUS TECH SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją
20. Konferencijos uždarymas.

Primename, kad seniūnų arba deleguotų asmenų dalyvavimas konferencijoje yra privalomas.

Iki pasimatymo!