VILNIUS TECH SA MF RINKIMINĖ – ATASKAITINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA

By MF RSV

Spalio 17 dieną, 19 valandą, P2 526 auditorijoje (Plytinės g. 25) įvyks VILNIUS TECH Mechanikos fakulteto Studentų atstovybės rinkiminė – ataskaitinė seniūnų konferencija.

Jos metu pirmininkė Aleksandra Ladygo pristatys veiklos ataskaitą ir užbaigs savo kadenciją.

❗️SVARBU❗️

SENIŪNŲ AR JŲ DELEGUOTŲ ASMENŲ DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE – BŪTINAS!

Konferencijos darbotvarkė:
1. Registracija;
2. Konferencijos atidarymas;
3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;
4. Darbotvarkės tvirtinimas;
5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
6. Kvorumo tikrinimas;
7. VILNIUS TECH SA MF veiklos ataskaitos pristatymas;
8. Klausimų sesija;
9. VILNIUS TECH SA MF finansinės ataskaitos pristatymas;
10. Klausimų sesija;
11. VILNIUS TECH SA MF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;
12. Kandidatų į VILNIUS TECH SA MF pirmininko pareigas prisistatymai;
13. Klausimų sesija;
14. VILNIUS TECH SA MF pirmininko rinkimai;
15. VILNIUS TECH SA MF pirmininko rinkimų rezultatų pristatymas;
16. VILNIUS TECH SA MF Delegatų rinkimas į VILNIUS TECH SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;
17. Konferencijos uždarymas.