VILNIUS TECH SA TIF ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA

By RSV_ADMIN

Spalio 18 dieną 18 valandą kviečiame visus į VILNIUS TECH SA TIF ataskaitinę – rinkiminę konferenciją, kurios metu savo veiklos ataskaitą pristatys VILNIUS TECH SA TIF pirmininkas Edvinas Rabkovskij, taip pat bus renkamas naujas VILNIUS TECH SA TIF pirmininkas.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:

1. Registracija;

2. Konferencijos atidarymas;

3. Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai;

4. Darbotvarkės tvirtinimas;

5. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;

6.  Kvorumo tikrinimas;

7. VGTU SA TIF veiklos ataskaitos pristatymas;

8. Klausimų sesija;

9. VGTU SA TIF finansinės ataskaitos pristatymas;
10. Klausimų sesija;

11. VGTU SA TIF veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimai;

12. Kandidatų į VGTU SA TIF pirmininko pareigas prisistatymai;

13. Klausimų sesija;

14. VGTU SA pirmininko rinkimai;

15. VGTU SA TIF  Delegatų rinkimas į VGTU SA visuotinę eilinę ataskaitinę seniūnų konferenciją;

16. Balsavimo rezultatų pristatymas;

17. Konferencijos uždarymas.

Ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje seniūnų dalyvavimas privalomas.

Donato Jarmalavičiaus gyvenimo aprašymas

Donato Jarmalavičiaus motyvacinis laiškas